Evaluering PMU 2018


Takk for din deltakelse på PMU 2018!

Vi ønsker å bli enda bedre til neste kongress i 2020, og ønsker derfor å få din tilbakemelding. 

Vi håper du derfor vil bruke noen få minutter til å svare på denne undersøkelsen!

Vennlig hilsen Hovedkomitéen for PMU 2018

Det er 7 spørsmål i denne undersøkelsen.